Carbon Boost 2.0 är en batteriteknologi utvecklad för Tudor och Exide batterier. Den patenterade tekniken bygger på att man har tillsatt kol på de negativa blyplattor inuti batteriet.

Upptäckten och utvecklingen av denna teknik har enligt Tudor skett i samband med framtagning av deras AGM- och EFB-serier men används även på premium segmentet för respektive varumärken.

Hur fungerar Carbon Boost 2.0?

Tekniken förhindrar att sulfatkristaller bildas och lagras på blyplattorna vilket föranleder en ökad output, förbättrad laddningsmottaglighet och avsevärt kortare laddningstider.

Under urladdning när batteriet används och förbrukas bildas det sulfatkristaller som successivt försämrar den elektriska ledningsförmågan i plattorna.

Sulfatkristaller är nämligen icke-ledande och förhindrar de fria strömmarna och förflyttningen av elektroner genom att skapa en slags beläggning på batteriets blyplattor.

Tack vare koltillsatserna bibehålles en bättre ledningsförmåga
under urladdningen vilket medför att laddningsmottagligheten
blir betydligt bättre än för batterier utan denna typ av tillsats.

Vad får Carbon Boost 2.0 för effekter?

Laddningskurva för batterier med Carbon Boost 2.0
Laddningskurva för batterier med Carbon Boost 2.0

Laboratorietester visar tydligt att det krävs signifikant kortare tid att ladda exempelvis Tudor High Tech batterier som har Carbon Boost 2.0 tekniken än Standard batterier som saknar denna när de prövas under liknande förhållanden.

Batteriserier med Carbon Boost 2.0